Sintetičko knjigovodstvo

Termin „Sintetičko knjigovodstvo“ obuhvaća sve poslove vezane uz Glavnu knjigu (Temeljnice, kartice konta,...), sve zakonske izvještaje, kao i one druge, potrebne poslovodstvu za donošenje pravovremenih i najboljih poslovnih odluka. U njemu se objedinjuju svi prometi nastali u IQ Analitičkom knjigovodstvu. U kombinaciji s Manager modulom omogućuje upravljačkim strukturama da dnevno prate promjene u poslovanju firme. Sve izvještaje za koje postoji mogućnost predavanja putem interneta, možete tako i predati, jer na taj način:

 • Štedite vrijeme
 • Možete komunicirati 24h dnevno
 • Izbjegavate greške zbog prekucavanja
 • Referenti vas “vole”

Osim standardnih knjigovodstvenih izvještaja:

 1. Kartica konta
 2. Dnevnik prometa
 3. Brutto bilanca
 4. Prihodi i rashodi
 5. ...

I onih koje ste obavezni predavati po zakonu:

 1. Porez na dobit (s mogućnošću eksporta u XML i slanja na web stranice porezne uprave).
 2. Račun dobiti i gubitka
 3. Bilanca
 4. TSI-POD (s mogućnošću eksporta u Excel i slanja na web stranice porezne uprave).
 5. GFI-POD (s mogućnošću eksporta u Excel i slanja na web stranice porezne uprave).
 6. Spomenička renta (s mogućnošću eksporta u XML i slanja na web stranice porezne uprave).
 7. Članarina turističkoj zajednici (s mogućnošću eksporta u XML i slanja na web stranice porezne uprave).
 8. Novčani tok (s mogućnošću eksporta u Excel i slanja na web stranice porezne uprave).
 9. TMP obrazac (s mogućnošću eksporta u Excel i slanja na web stranice porezne uprave).

Možete definirati i proizvoljan broj „svojih“ izvještaja s pozicijama:

 1. Gdje „Pozicije“ sami definirati na način da sami određujete:
  1. Konta koja će Pozicija obuhvaćati
  2. Vrste temeljnica koje će biti uključene u izvještaj
  3. „Stablo“ podpozicija na način da definirate pripadnost jedne pozicije drugoj
 2. A izvještaj možete odštampati ili eksportirati u Excel
 3. Pri tom, pozicija može biti ispisana na stranom jeziku