Osnovna sredstva

Evidencija osnovnih sredstava po potrošnim i popisnim mjestima. Omogućene sve potrebne vrste prometa:

 • aktiviranje
 • nadogradnja
 • amortizacija
 • prodaja
 • rashod
 • pasivizacija
 • inventura
 • ...

Amorizacija se propušta masovno ili pojedinačno. Godišnje ili mjesečno. Prometi se automatski preuzimaju u IQ Analitičkom knjigovodstvu.

Neki od postojećih izvještaja:

 • Kartica Osnovnog sredstva
 • Inventurna lista
 • Inventura Osnovnih sredstava
 • Rekapitulacija prometa
 • Obračun amortizacije
 • Dugotrajna imovina / Nematerijalna imovina