Analitičko knjigovodstvo

Analitičko knjigovodstvo se vrlo često poistovjećuje s „dobrim starim“ Salda kontima kupaca i dobavljača. Ali IQ modul za praćenje analitičkih prometa po kontima u knjigovodstvu je puno više od Salda-konti. Omogućuje Vam praćenje troškova po mjestima troška (organizacijske jedinice, osobe, vozila,..). I prihoda po profitnim centrima. U njemu se objedinjuju svi prometi nastali u operativnim IQ modulima. Osim standarnih funkcija koje knjigovodstveni program mora posjedovati (Temeljnice, Kartice konta, Otvorene stavke, ..) da bi zadovoljio zakonske okvire, IQ je napravljen kao moderan alat za praćenje, analizu i upravljanje firmom. U kombinaciji s Manager modulom daje cjelovit prikaz svih poslovnih događanja.

Od dodatnih mogućnosti izdvajamo:

1. Automatski raspored indirektnih troškova poslovanja na troškove proizvoda ili usluga po različitim ključevima (Cost driveri):
 • Raspored po satima rada radnika
 • Raspored po predanoj količini proizvoda
 • Raspored po predanoj težini proizvoda
 • Raspored po predanoj vrijednosti proizvoda
 • Raspored po izdanoj vrijednosti materijala
 • Raspored po satima rada stroja
 • ...

Metoda, kojom indirektne troškove poslovanja, dovodimo na troškove proizvoda ili usluga. Kako bi što preciznije odredili njihovu cijenu.

Defincija sa www.accountingtools.com

A cost driver triggers a change in the cost of an activity. The concept is most commonly used to assign overhead costs to the number of produced units. It can also be used in activity-based costing analysis to determine the causes of overhead, which can be used to minimize overhead costs. A large number of cost drivers may be used within an activity-based costing system. If a business is only concerned with following the minimum accounting requirements to allocate overhead to produced goods, then just a single cost driver should be used.

2. Izračun satnice radnog centra
3. Obračun proizvodnje
 • a) Usporedba stvarne cijene koštanja s planskom cijenom proizvoda. Na nivou:
  • Poduzeća (proizvodnje)
  • Po fazama proizvodnje
  • Po proizvodu
 • b) Izračun cijene koštanja
  1. Direktni troškovi
   1. Izdatnice na radni nalog
   2. Troškovi po ulaznim računima
   3. Troškovi plaće
   4. Troškovi amortizacije stroja
  2. Indirektni troškovi
   1. Indirektni troškovi proizvodnje
   2. Ostali indirektni troškovi (“opći” troškovi)
 • c) Rezultat obračuna proizvodnje
  Predatnice po planskim cijenama Direktni troškovi
  Indirektni troškovi proizvodnje
  Ostali indirektni troškovi
  Razlika između planskih cijena i stvarnih troškova
  -
  Inventura nedovršene proizvodnje
  =
  Odstupanje za raspored
4. Masovno vezivanje stavaka
 • Po različitim kriterijima:
 • Po datumu dospijeća
 • Po datumu prometa
 • Po vezama Ulaznih računa i Prijemnih listova
 • ...
5. Devizno praćenje
 • Praćenje dokumenata i uplata u izvornoj valuti
 • Automatsko stvaranje tečajnih razlika prilikom vezivanja stavaka.
 • Periodična kursiranja.
 • Štampanje izvještaja sa ili bez tečajnih razlika
6. Internet bankarstvo
 • Preuzimanje i punjenje izvoda s interneta, s automatskim povezivanjem uplata i računa
 • Slanje virmana (zbrojni nalog) na web stranice porezne uprave
7. Obračun kamata
 • Obračun kamata po računima partnera. Masovno ili pojedinačno.
 • S izabranom kamatnom stopom.
 • Generiranje računa za obračanutu kamatu
 • Preuzimanje kamata u temeljnice Analitičkog knjigovostva
 • „Slobodan“ obračun kamata (bez dokumenata, za upisani iznos)