Uvoz/Izvoz

Praćenje poslova Uvoza i Izvoza podijeljeno je na 3 osnovne cjeline:

1. Unutarnja proizvodnja (Uvoz radi izvoza - ex čl. 54).
 • a) Evidencija JCD uvoz.
 • b) Evidencija JCD izvoz
 • c) Razduživanje izvoza uvozom po normativima
  • Automatski (po starosti uvoza) ili pojedinačno
  • Količinski i financijski
 • d) Štampanje izvještaja za carinu
 • e) Štampanje rekapitulacija (JCD)
 • f) Štampanje otvorenih (nerazduženih) količina
 • g) Štampanje u Word
2. Carinsko skladište
 • a) Ulaz u carinsko skladište po standardnom postupku
 • b) Izlaz iz carinskog skladišta po standardnim postupcima:
  • Roba se carini da bi se utrošila na domaćem tržištu (npr. za proizvodnju proizvoda koji će se prodati na domaćem tržištu ili za slanje kooperantu koji će napraviti poluproizvod kasnije ugrađen u proizvod koji će se prodati na domaćem tržištu ili radi korištenja kao vlasitita oprema tj. osnovno sredstvo ili sitan inventar).
  • Roba se uzima u postupak unutarnje proizvodnje tj. u uvoz radi izvoza. U ovom postupku roba se ne carini, ali se mora pratiti razduženje tog „uvoza“ izvozom gotovih proizvoda putem URI normativa prodanih proizvoda.
 • c) Razduživanje izvoza uvozom
  • Automatski (po starosti uvoza) ili pojedinačno
  • Količinski i financijski
 • d) Štampanje izvještaja za carinu
 • e) Stanje zaliha
 • f) Razduženje po artiklima i dokumentima
 • g) Štampanje otvorenih (nerazduženih) količina
 • h) Štampanje u Word
3. Nadzorna knjiga

Nadzorna knjiga obuhvaća jedan ili više uvoza odnosno izvoza s istim poslovnim partnerom u istoj valuti. To znači da se pod istom nadzornom knjigom (npr. izvoza) možete voditi prodaju proizvoda jednom kupcu kroz više godina, bez obzira na bilo kakve ugovore, narudžbe... Jedini kriterij otvaranja nove nadzorne knjige je Vaša odluka (najčešće zbog debljine fascikla u kojoj se drži dokumentacija vezana za taj broj nadzorne knjige).

Nova nadzorna knjiga ili novi list u nadzornoj knjizi dobiva svoj broj. Za svaku nadzornu knjigu vodi se zapis u registru uvoza odnosno registru izvoza.

Svaka nadzorna knjiga tj. zapis u registru sadrži sljedeće podatke:

 • broj nadzorne knjige (iz registra)
 • partner (kupac ili dobavljač)
 • oznaka valute, definirana iz partnera i zaštićena
 • zemlja uvoza, definirana iz partnera i zaštićena
 • datum otvaranja (iz registra)
 • datum zatvaranja
 • komercijalist ili referent zadužen za posao
 • način ugovaranja (neobavezan podatak, slobodan unos)
 • ugovoreni rok plaćanja (iz registra)
 • ugovoreni instrument naplate (iz registra)
 • banka (nudi matičnu banku, uz mogućnost izmjene)
 • posrednik (neobavezan podatak)
 • postotak provizije (%, neobavezan podatak)
 • oznaka odobrenja
 • datum odobrenja
 • oznaka rednog broja
 • godina unosa podataka
 • zemlja porijekla robe
 • zemlja plaćanja
 • napomena
 • primjedbe

Veza na IQ ulazne račune, izlazne račune i plaćanja.

Štampanje standardnog obrasca Nadzorne knjige

4. Intrastat

Intrastat je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU). Uspostavom jedinstvenog europskog tržišta uklonjene su fizičke granice između zemalja članica, do kada su izvor podataka o robnoj razmjeni s inozemstvom bile Jedinstvene carinske deklaracije. Od 1993. podaci o robnoj razmjeni između zemalja članica prikupljaju se direktno od poslovnih subjekata (izvještajnih jedinica) putem statističkog Intrastat obrasca. Ovaj modul omogućuje automatsko prikupljanje podataka za Intrastat iz IQ dokumenata i kreiranje XML datoteke za slanje u Carinsku upravu.