Skladište

Program podržava cjelokupno skladišno poslovanje jedne firme. U svim smislovima. Krenimo redom:

1. Po vrsti robe
 • Proizvodi
 • Poluproizvodi
 • Sirovine i repro materijali
 • Trgovačka roba
 • Potrošni materijal
 • Sitan inventar
 • Alat
 • ...
2. Po vrstama dokumenata (prometa)
 • Primke (Prijemni list + kalkulacija)
 • Otpremnice
 • Predatnice
 • Izdatnice
 • Inventure
 • Povrat dobavljaču
 • Povrat od kupca
 • Međuskladišnice
 • Rashod
 • Revers
 • ...
3. Po djelatnosti
 • Proizvodnja
 • Veleprodaja
 • Maloprodaja
 • Komisijska prodaja
 • ...
4. Po metodi vođenja zaliha
 • Prosječna nabavna cijena
 • Planska cijena
 • Prodajna cijena (s ili bez uključenog poreza)
 • ...
5. Regalno praćenje zaliha

S bar kod rješenjem u manipulaciji skladištem. Ručni terminali, bežično spojeni na glavni server. On-line unos prometa.

S ugrađenom „pameti“ prilikom zaprimanja na zalihe. Odlaganje na regal na kojem već postoji isti artikl. Ili na prvi slobodan regal.

6. Praćenje strukture zaliha

Zahvaljujući parametarskom podešavanju načina vođenja zaliha na skladištu, osim osnovnih podataka o količini i vrijednosti zaliha, moguće je uvesti „paralelno“ praćenje različitih elemenata artikla na zalihama kao što su: marža, porez, količina u alternativnoj jedinici mjere i sl.

7. Jednostavno zaprimanje i izdavanje po Radnom nalogu

Program za istovremeno zaprimanje proizvoda po Radnom nalogu i izdavanje materijala na Radni nalog, koristeći sastavnicu Radnog naloga, bitno će pojednostaviti evidenciju skladišnih prometa.

8. Sljedljivost: Šarže i Serijski brojevi

S automatskim nuđenjem šarži prilikom zaprimanja. Pri tom korisnik određuje sadržaj šarže (Šifra dokumenta zaprimanja, Datum zaprimanja, Radni nalog, ..).

S kompletnim rješenjem za generiranje i praćenje serijskih brojeva u proizvodnji.

S ugrađenom „pameti“ prilikom izdavanja/otpreme sa zaliha. Otprema šarže s najstarijim datumom zaprimanja.

U brodograđevnoj (i sličnim) industrijama, šarža se vrlo često koristi i kao oznaka Atesta. Primjera radi u šaržu možemo upisati Šifru dobavljača i Broj atesta.

9. Evidencija alata korištenjem bar code čitača

Ekran prilagođen za brzi unos prometa u izdavaoni alata. Korištenjem bar code čitača.

10. Pregledi i izvještaji

Svi zakonski izvještaji (Stanje zaliha, Kartica artikla, Popis robe, ..)

I oni drugi, potrebni u redovnom poslovanju (Rekapitulacije svih vrsta prometa, Inventurne liste, Raspoloživa zaliha..)

Ali i veliki broj analitičkih izvještaja (Koeficijent obrta zaliha, Artikli bez prometa u periodu,..)

Pregled zaliha po svim kriterijima (Po skladištu, artiklu, šarži, serijskom broju, regalu...)

Programi za bržu i kvalitetniju manipulaciju podacima (Kopiranje postojećih dokumenata, Interni premještaj po regalima, Međuskladišnice za materijal izabranih Radnih naloga - ili primki, Izdavaona alata korištenjem bar kod čitača.