Organizator i automatika

 1. Kvalitetna interna komunikacija uvjet je dobrog funkcioniranja firme
 2. Usmena komunikacija nije dovoljna
  • Nema dovoljno vremena za stalne sastanke
  • Nepisana poruka lakše se zaboravi
 3. A papirići po stolu lako se izgube
  • Dovoljno je da ih odnese propuh ili vrijedna čistačica

S tim i sličnim problemima susreće se svaka firma, pa tako i QIQO. Pronašli smo rješenje, stvorili smo modul IQ organizator.

Što sve može IQ organizator ?
 • Praćenje telefonskih poziva korisnika
 • Interne obavijesti
 • Planiranje radnih zadataka
 • Evidencija odgovora na pozive i obavijesti
 • Evidencija rada po planiranim zadacima

... i još:

 • Pisani trag o svim pozivima, obavijestima, planovima, odgovorima i evidentiranom radu
 • Preuzimanje evidentiranog rada u modul za praćenje rada radnika te otuda dalje u obračun plaća
 • Izvješćivanje korisnika o učinjenom radu

a od nedavno je sastavni dio IQ Organizatora i IQ Automatika i:

 • Automatizirano periodičko pokretanje obrada i/ili izvještaja
 • Slanje izvještaja na definirane E-mailove u PDF ili Excel formatu
 • Slanje izvještaja i obavijesti u IQ Organizator