Cjenik usluga

SAT PUTOVANJA (8-16h) 45 EUR/340 HRK
SAT ODRŽAVANJA (8-16h) 1. KATEGORIJA 50 EUR/375 HRK
SAT ODRŽAVANJA (8-16h) 2. KATEGORIJA 70 EUR/525 HRK
SAT SISTEMSKO-ANALITIČARSKOG RADA (8-16h) 95 EUR/715 HRK
SAT KONZULTANTSKOG RADA (8-16h) 110 EUR/825 HRK

Prekovremeni rad

SAT RADA (16h - 22h) UVEĆAVA SE ZA 20%
SAT RADA (22h - 08h) UVEĆAVA SE ZA 40%
SAT RADA (SUBOTA/NEDJELJA) UVEĆAVA SE ZA 50%
SAT RADA (BLAGDAN) UVEĆAVA SE ZA 60%

SAT ODRŽAVANJA (8-16h) 1. KATEGORIJA - mala poduzeća
SAT ODRŽAVANJA (8-16h) 2. KATEGORIJA - srednja i velika poduzeća - korisnici cjelokupnog IQ ERP-a.

SAT RADA zaračunava se za svaki započeti sat rada QIQO konzultanata.
Cjenik usluga QIQO, primjenjuje se od 01.07.2022.