Održavanje

IQ program uspješno se primjenjuje u nekoliko firmi koje se bave održavanjem:

  • cesta
  • vodotokova i hidrograđevnih objekata
  • bazena
  • ostalih objekata

Osim standardnih ERP funkcija progra nudi i specifične funkcije vezane za poslove održavanja: