IQ Proizvodnja: Priprema

 1. Sastavnice/Normativi proizvoda

  Što reći ? Abeceda proizvodnje. IQ program ima sve potrebno za definiranje sastavnice proizvoda u više nivoa. Broj nivoa nije ograničen. Uključujući i praćenje povijesti.

 2. Tehnologija proizvoda

  Definiranje operacija potrebnih za proizvodnju određenog artikla. S vremenima. U satima, minutama ili sekundama. Mogućnost kopiranja tehnološkog postupka.

  Alternativna tehnologija na dva nivoa:

  • Za jedan artikl je moguće definirati više tehnoloških postupaka
  • Za jednu operaciju tehnološkog postupka je moguće definirati više alternativnih operacija

  Definiranje radnog kalendara. Na nivou firme. I posebno, za svaki radni centar.

  Grupna tehnologija po radnim centrima (grupiranje više radnih naloga po strojevima).

 3. Nacrti

  Otvaranje nacrta. Vezivanje nacrta za proizvod, komponentu u sastavnici proizvoda ili operaciju u tehnološkom postupku.

 4. Radni nalozi, projekti, radni listovi

  Otvaranje, priprema, odobravanje i lansiranje Radnih naloga, srce je svake proizvodnje. IQ posjeduje sve alate potrebne za uspješno izvršavanje ovih poslova.

  Lansiranje Radnih naloga noćna je mora organizatora proizvodnje. Imam li dovoljno materijala da Radni nalog „pustim“ u proizvodnju ? Imam li dovoljno kapaciteta ? Ako nemam, kada ću ga imati ? Ne brinite, mi imamo rješenje.

  Analiza materijala Radnih naloga po datumima dospijeća

  Analiza operacija Radnih naloga s tjednim zauzećem strojeva

  Kao što smo se pohvalili negdje u naslovu, ovo nije program samo za serijsku proizvodnju. Projektna proizvodnja (brodogradnja, građevinarstvo,.. ) također je pokrivena IQ programom. Dokaz ? Definiranje Projekta s Radnim listovima. I proizvoljnim brojem nivoa. Mogućnost kopiranja iz postojećeg projekta. Ili unaprijed pripremljenog obrasca. Korištenje standardnih pozicija projektne proizvodnje, razvrstanih po djelatnostima (Zidarski radovi, Vodoinstalaterski radovi, Stolarski radovi, Električarski radovi...) ili po nekom drugom, po želji korisnika, odabranom kriteriju.

 5. Kalkulacija cijene koštanja poluproizvoda i proizvoda

  Jednostavna. Samo cijene koštanja materijala po sastavnici i rada po tehnološkom postupku. I složena. U zasebnom modulu. Dinamičko definiranje kalkulacije planske cijene koštanja proizvoda. S formulama, alternativnim cijenama, cijenama po dobavljačima, uključivanjem zavisnih troškova,...

 6. Kooperacija

  Imate li je ? Sigurno vam se čini da vaš kooperant troši malo previše materijala ? Mi znamo kako stati na kraj tom problemu. Postoje dva nivoa kooperacije u IQ programu:

  • Sastavnička - gdje se cijeli proizvod (ili poluproizvod) definira kao kooperantski. MRP će, za kooperantske proizvode, stvoriti kooperantski Radni nalog. I za njega, stvoriti Nabavni zahtjev, kako bi nabava mogla naručiti uslugu kooperacije. 
  • Tehnološka - gdje se operacija (ili više njih) u tehnološkom postupku definira kao kooperantska. Akcijom planera, program će stvoriti nabavne zahtjeve za uslugu tehnološke kooperacije.

  A kako će sve to završiti ? Pročitajte u dijelu Nabave.