Usprkos velikom broju postojećih izvještaja koji se bave analizom radnih naloga i usporedbom troškova s planom, višegodišnji rad s proizvodnim firmama, naveo nas je na razmišljanje da, skup izvještaja koji prikazuju rezultate nečega što se dogodilo u proizvodnji, nije dovoljan. Razvili smo poseban modul za analizu troškova Radnog naloga. Modul se zove Kalkulacija troškova i zamišljen je kao fleksibilan korisnički alat, koji omogućuje „povlačenje“ podataka iz cijelog IQ sustava. Također, korisnik sam otvara različite tipove kalkulacija i definira pravila za računanje. Između ostalog, modul omogućuje:

 1. Kalkulaciju utrošenog materijala i usporedbu s planom
 2. Kalkulaciju izvršenog rada strojeva i usporedbu s planom
 3. Kalkulaciju izvršenog rada ljudi
 4. Računanje cijene koštanja proizvoda (poluproizvoda) u više nivoa. Primjer:
  1. Cijena koštanja 1 (CK1)
   1. podaci o stvarnom utrošku materijala i rada
  2. Cijena koštanja 2 (CK2)
   1. podaci o troškovima po vrstama troška
    1. Energija
    2. Komunalije
    3. Amortizacija
    4. Ostali neraspoređeni troškovi
  3. Cijena koštanja 3 (CK3)
   1. Podaci o troškovima zajedničkih službi
 5. Dovođenje indirektnih troškova u kalkulaciju cijene proizvoda (prethodno raspoređenih Cost driverima): struja, plaće poslovođa, ...

  Što su Cost driveri ? Odgovor potražite u računovodstvenom dijelu.

 6. Masovna kalkulacija Radnih naloga zatvorenih u periodu
 7. Ažuriranje planske cijene koštanja proizvoda novo izračunatom cijenom
 8. Eksport kalkulacija u Excel