Novosti u progamu 4/2015 Ispis
Petak, 13 Veljača 2015 13:02

TRACS

  • Prikaz vezanih dokumenata (ikonica sa slikom dvogleda). Omogućeno je da se vide i ulazni računi vezani za primku.
  • Novi obrazac PPPO.
  • Nova mogućnost u vezama s knjigovodstvom - kontiranje TRACS prometa - Tablica skladišnih konta. Olakšava definiranje pravila za kontiranje u TRACS kontnim tablicama.

LIBAR

  • Omogućeno masovno brisanje stavki temeljnica za izabranu šifru dokumenta (primjena kod knjiženja vremenskih rzagraničenja, kad se isti dokument poajvljuje u više temeljnica).
  • PD obrazac - nova verzija
  • Omogućeno da se izvještaji "Račun dobiti i gubitka (GKP13A)" i "Bruto bilanca sa početnim stanjem (GKP136)" mogu štampati na stranom jeziku.
  • Proračun po kontima - omogućen unos proračuna po mjestima troška.

OSA

  • Masovna promjena troškovnog i popisnog mjesta za Osnovna sredstva.

 FIOR

  • FIOR transakcije. Dodan atribut Aktivna/Neaktivna na: Kategorije i Račune, omogućuje isključivanje prikaza neaktivnih.
Last Updated on četvrtak, 16 Travanj 2015 11:50