Dopune JOPPD oznaka primitaka Ispis
Petak, 17 Siječanj 2014 13:11

Dopune JOPPD oznaka primitaka prema Pravilniku od 31.12.2013. godine. Program koji će napuniti nove oznake možete preuzeti ovdje. Kopirajte ga u floder IQ\ascii ili IQ\download, raspakirajte i pokrenite dvoklikom. Upišite putanju do podataka (do lokacije na kojoj se nalazi datoteka KAF98F.DAT) i kliknite na "Dodaj". Program će dodati sve nove oznake.
Javite se ako želite da Vam QIQO izvrši dopunu.

Last Updated on Petak, 17 Siječanj 2014 13:13