Obavijest - Veza QiQo => MAX Ispis
Petak, 09 Studeni 2012 14:52
Poštovani, nakon što smo prije nekoliko godina prestali usklađivati IQ s novim verzijama MAX-a, sukladno najavama, od ove verzije smo potpuno ukinuli sve veze IQ programa i MAX-a. Tako da, u progamu, više nisu omogućene akcije, kao što su:
1. Preuzimanje MAX prometa u računovodstvo
2. Preuzimanje MAX Radnih naloga u Poentažu
...

MAX verzija koju je podržavao IQ stara je 10-ak godina. Obzirom da se IQ intenzivno razvija svih ovih godina, veza prema MAX-u je sve više kočila i usporavala razvoj IQ-a kao i uvođenje novih tehnologija u naš program. Tako je došao i trenutak da smo morali potpuno odustati od veze prema MAX-u. Ovo je potez koji smo najavili prije nekoliko godina, ali smo ga sustavno odgađali, znajući da neki naši korisnici još uvijek koriste MAX kao podlogu za IQ računovodstvo. Zahvaljujemo na razumijevanju