Novi release 03.08.2012 Ispis
Utorak, 07 Kolovoz 2012 07:48
Svi Moduli - Change Tracker !!!
 • Praćenje povijesti promjena na podacima koje korisnik odredi da su mu bitni za praćenje. Primjer: promjena porezne grupe artikla, promjena računovodstvenog tipa artikla, promjena porezne grupe partnera.. Prilikom svake promjene podatka, program podatke označene za promjenu sprema i pamti povijest (datum, vrijeme, osoba, stara vrijednost, nova vrijednost).

Modul Ulazni računi (WUR):

 • Omogućeno masovno dodavanje i brisanje rata ulaznih računa.

Modul Fakture i predračuni (WFP):

 • Uvedeni datumi isporuke (od-do) na dokumentima (izlaznim računima).

Moduli Analitičko knjigovdstvo (WSK) i Glavna knjiga (WGK):

 • Napravljeno punjenje izvoda banke po novom formatu (IBAN).
 • Nova opcija (tipka) "Razlike" u pregledu stavki temeljnica. Štampa razlike (Dugovna <> Potražne) po dokumentima u temeljnici.
 • Uvedena kontrola na izmjenu indikatora temeljnice "Spremna za Glavnu knjigu".
 • Ako ukupan dugovni iznos nije jednak ukupnom potražnom iznosu, program javlja poruku i ne dozvoljava izmjenu.
 • Omogućena odgoda prihoda i rashoda za izabranu stavku temeljnice.

NOVO !! Kontrole u računovodstvu.

 • Preuzimanje prometa TRACS-a u Analitičko knjigovodstvo. Na kraju preuzimanja, dodan izvještaj s dokumentima čija se suma dugovnih stavki razlikuje od sume potražnih.
 • U pregledu stavki temeljnice dodana nova opcija (tipka) - Po dokumentima. Tipkom se dobije pregled temeljnice sumarno po dokumentima. Opciono se mogu vidjeti samo dokumenti kojma se Dugovna strana razlikuje od Potražne. Omogućen je i ispis podataka iz tog pregleda.
 • Preuzimanje prometa Analitičkog knjigovodstva u Glavnu knjigu. Opciono omogućeno da se ne preuzimaju temeljnice koje nisu u ravnoteži (Dugovna <> Potražna). Na kraju svakog preuzimanja, štampa se izvještaj s dokumentima analitičkog knjigovodstva koji nisu u ravnoteži.

Modul Plaće (WPL):

 • Uvedeni Elementi Porezne ispostave. Nova klasa kalkulacije: EPI - Elementi porezne ispostave.
Last Updated on Utorak, 07 Kolovoz 2012 07:54