Novi release - 02.09.2010 Ispis
četvrtak, 02 Rujan 2010 11:59

Nekoliko je zanimljivih novosti koje smo pripremili u prgramu a, ovom smo ih prilikom željeli izdvojiti:

  • Knjigovodstvo

Prilikom preuzimanja (kontiranja) osnovnih sredstava u analitičko knjigovodstvo, omogućeno je definiranje postotka iznosa koji se kontira po upisanom pravilu. Omogućuje da se npr. iznos amortizacije knjiži na 2 ili više konta, prema definiranim postocima.

Uvedena kontrola osoba koje smiju raditi u nekoj FIOR blagajni.

  • Plaće

Vezano uz zakonske promjene (dodatni podaci firme i radnika), napravljene izmjene u isplatnim listama (OIB, Adrese,..).

Omogućeno štampanje virmana za plaće po Poreznim ispostavama. Na osnovu žiro računa upisanog u "Poreznu ispostavu".

U skladu s izmjenama u zakonu, napravljena nova evidencijska lista o radu radnika prema pravilniku (na snazi od 01.06.2010. godine).

  • Skladište

Napravljeno generiranje povrata Sitnog inventara. Za sve što je izdano. Na sva ili izabrano Mjesto troška. Za sve artikle ili izabranu klasifikaciju.

Generiranje dokumenata na osnovu stanja zaliha. Omogućeno generiranje samo artikala izabranog dobavljača. Korisno kod vraćanja komisijske robe dobavljaču.

  • Putni nalozi

Novi izvještaj !!! Štampanje vozila. Za izabrane garažne brojeve, izabrane tipove vozila...