Dobrodošli na Quality In Quality Out d.o.o. stranice
Novi release 03.08.2012 PDF Ispis E-mail
Utorak, 07 Kolovoz 2012 07:48
Svi Moduli - Change Tracker !!!
 • Praćenje povijesti promjena na podacima koje korisnik odredi da su mu bitni za praćenje. Primjer: promjena porezne grupe artikla, promjena računovodstvenog tipa artikla, promjena porezne grupe partnera.. Prilikom svake promjene podatka, program podatke označene za promjenu sprema i pamti povijest (datum, vrijeme, osoba, stara vrijednost, nova vrijednost).

Modul Ulazni računi (WUR):

 • Omogućeno masovno dodavanje i brisanje rata ulaznih računa.

Modul Fakture i predračuni (WFP):

 • Uvedeni datumi isporuke (od-do) na dokumentima (izlaznim računima).

Moduli Analitičko knjigovdstvo (WSK) i Glavna knjiga (WGK):

 • Napravljeno punjenje izvoda banke po novom formatu (IBAN).
 • Nova opcija (tipka) "Razlike" u pregledu stavki temeljnica. Štampa razlike (Dugovna <> Potražne) po dokumentima u temeljnici.
 • Uvedena kontrola na izmjenu indikatora temeljnice "Spremna za Glavnu knjigu".
 • Ako ukupan dugovni iznos nije jednak ukupnom potražnom iznosu, program javlja poruku i ne dozvoljava izmjenu.
 • Omogućena odgoda prihoda i rashoda za izabranu stavku temeljnice.

NOVO !! Kontrole u računovodstvu.

 • Preuzimanje prometa TRACS-a u Analitičko knjigovodstvo. Na kraju preuzimanja, dodan izvještaj s dokumentima čija se suma dugovnih stavki razlikuje od sume potražnih.
 • U pregledu stavki temeljnice dodana nova opcija (tipka) - Po dokumentima. Tipkom se dobije pregled temeljnice sumarno po dokumentima. Opciono se mogu vidjeti samo dokumenti kojma se Dugovna strana razlikuje od Potražne. Omogućen je i ispis podataka iz tog pregleda.
 • Preuzimanje prometa Analitičkog knjigovodstva u Glavnu knjigu. Opciono omogućeno da se ne preuzimaju temeljnice koje nisu u ravnoteži (Dugovna <> Potražna). Na kraju svakog preuzimanja, štampa se izvještaj s dokumentima analitičkog knjigovodstva koji nisu u ravnoteži.

Modul Plaće (WPL):

 • Uvedeni Elementi Porezne ispostave. Nova klasa kalkulacije: EPI - Elementi porezne ispostave.
Last Updated on Utorak, 07 Kolovoz 2012 07:54
 
Novosti izdvojeno PDF Ispis E-mail
Utorak, 10 Srpanj 2012 10:28

Iz svakog pregleda omogućen je eksport podataka u excel.

Last Updated on Petak, 20 Srpanj 2012 17:28
 
Marina - Novi IQ Modul PDF Ispis E-mail
Srijeda, 07 Ožujak 2012 15:38

QiQo d.o.o. napravio je novi modu Marina, specijaliziran za praćenje poslovanja marina. Više o samom modulu možete pročitati ovdje.

Last Updated on Petak, 20 Srpanj 2012 17:29
 
Zakonske promjene PDF Ispis E-mail
četvrtak, 01 Ožujak 2012 08:29

S obzirom na Zakonske promjene, Qiqo d.o.o. je pripremio upute za korisnike koji sami žele napraviti potrebne izmjene u Programskim postavkama:

Last Updated on Petak, 20 Srpanj 2012 17:30
 
Novi release - 14.10.2011 PDF Ispis E-mail
Petak, 14 Listopad 2011 10:33
Modul Šifarnici (WRP):
 • Novo!! Mogućnost masovnog slanja EMAIL-ova/SMS-ova izabranim osobama/partnerima!!
Modul Naručivanja (WNA):
 • Omogućeno generiranje narudžbe dobavljaču u postojeći dokument (Primku).
Modul Tehnologija i priprema (WTE):
 • Novi izvještaj !!! Usporedba planiranog materijala Radnog naloga i sastavnice (normativa) artikla.
Modul Plan proizvodnje (WPP):
 • Unaprijeđen rad s izuzecima nakon propuštanja MRP-a. Svi izuzeci su klasificirani. Omogućeno pretraživanje i sortiranje po vrsti izuzetaka, kao i njihova obrada.
Modul Obračuna poreza (WOP):
 • Štampanje knjiga URA/IRA iz PDV-K. Omogućeno štampanje samo razlika u odnosu na obračune PDV-a za isti period.
Modul Saldakonti (WSK):
 • Omogućeno masovno kursiranje svih konta koja imaju definirana konta tečajnih razlika. Napravljen izvještaj s popisom konta, čije stavke imaju valutu različitu od domaće, a nemaju definirana konta tečajnih razlika.
 • Preuzimanje iz Plaća u Analitičko knjigovodstvo. Omogućeno razvrstavanje iznosa po radnim nalozima. Na osnovu sati rada radnika po radnim nalozima.
 • NOVO !! Štampanje IOS-a u izvornoj valuti.
Modul Plaća (WPL):
 • RSM obrazac:
              1. Omogućen pregled osoba sortiran po prezimenu i imenu.
              2. Napravljen eksport u Excel

Ostalo:
 • Opciono je omogućeno da svaki korisnik može odrediti da li da se (i na koliko sekundi) pojavljuje ekran za izbor štampanja u PDF/XML/Excel.
Last Updated on Petak, 14 Listopad 2011 10:37
 
Novi release - 07.06.2001 PDF Ispis E-mail
četvrtak, 07 Srpanj 2011 11:36
Izdan je novi release i, kao i uvijek ima jakomnogo zanimljivih i korisnih novosti. Izdvajamo samo neke:
Modul Faktura i predračuna (WFP):
 • Novo u izradi ponude !! Omogućena kalkulacija sastavnice stavke dokumenta.

Modul Normativi (WRN):
 • TRE531 - Štampanje sastavnice artikla. Omogućeno istovremeno štampanje za više izabranih artikala
 • TRE532 - - Štampanje stabla artikla (višenivojska sastavnica). Omogućeno istovremeno štampanje za više izabranih artikala

Modul Izvještaja (WTI):
 • Omogućeno štampanje svih reporta u PDF (bez korištenja PDF Creatora).
 • Omogućeno istovremeno slanje stvorenih PDF izvještaja na email.
 • Rekapitulacija međuskladišnica sumarno po dokumentima.

Modul Ulazni računi (WUR):
 • Štampanje ulaznih računa. Omogućeno vađenje u Excel svih izvještaja u grani TRE24G.

Modul Tehnologija i priprema (WTE):
 • Dodana Cijena u šifarnik operacija (Tehnologija)
 • Dodane nove klase u kalkulaciju troškova operacije:
 1.               CSO - Cijena sata operacije
 2.               CSG - Cijena sata - globalna
 3.               EKO - Element kalkulacije operacije

Modul Šifarnici (WRP):
 • Klasa EAP u ažuriranju elemenata po kalkulaciji. Novi parametri:
 1. U prvi parametar može se upisati: MF. Označava da će se u kalkulaciju uzimati elementi artikla za matičnu firmu.
 2. U zadnji parametar (Datum) može se upisati i slovo: R. Označava da se novi slog dodaje, samo ako se nova vrijednost razlikuje od prethodne.
 • Klasa DOC (Dobavljačeva cijena). Ako se radi o međuskladišnicama, ažuriraju se dobavljačevi podaci za partnera: Matična firma
Modul Knjiga pošte (WKP):
 • Knjiga pošte. Napravljena potvrda prijema pošte.

Modul Saldakonti (WSK):
 • Dodano novo polje u datoteku konta. Zove se "Strana 'uplate' kod vezivanja". Može biti P-Potražna ili D-Dugovna. U zavisnosti od novog polja uvedene su kontrole i standardne vrijednosti prilikom vezivanja stavki.
 • Preuzimanje u Analitičko knjigovodstvo iz TRACS-a. Dodane su nove opcije:
 1. Automatsko povezivanje stavki s istim kontom, partnerom i dokumentom u istoj temeljnici
 2. Automatsko povezivanje stavki s istim kontom, partnerom i dokumentom

Modul Plaća (WPL):
 • Transfer plaća za Splitsku banku i Istarsku Kreditnu Banku.

Ostalo:
 • Pregled nasljednika i prethodnika dokumenta po svim nivoima.
 • Nove kontrole !!!
TRACS - Veza s knjigovodstvomObjava prometa za računovodstvo u TRACS-u. Dodana kontrola da datumi moraju
biti veći od graničnog datuma analitičkog knjigovodstva.
LIBAR - Arhiva i brisanje poslovne godine
Nakon brisanja poslovne godine, automatski se upisuje granični datum za
analitičko knjigovodstvo.
Last Updated on četvrtak, 07 Srpanj 2011 11:47
 
Novi release - 24.03.2011 PDF Ispis E-mail
četvrtak, 24 Ožujak 2011 07:54

Naš se software svakodnevno razvija, iz mnoštva novosti izdvajamo samo neke:

Modul Kalkulacija troškova (WKT). Projekti i troškovnici:

 • Izrada troškovnika (Više nivoa. Dinamička kalkulacija. Kalkulacija materijala,usluga, operacija)
 • Eksport u Excel.
 • Generiranje ponude iz troškovnika
 • Kopiranje/pretvaranje troškovnika u Projekt (Radne listove)
 • Višenivojski pregled Projekta
 • Grafičko planiranje projekata
 • Planiranje osoba po projektima


Modul Plaća (WPL). Značajne promjene u ekranu za pregled elemenata radnika: 1. Prikaz stvorenih obračuna za osobu

 • Dodavanje i ponavljanje obračuna za sve ili jednu osobu
 • Prikaz rezultata obračuna u formi isplatne liste
 • Direktno štampanje isplatne liste
 • Prikaz globalnih podataka
 • Automatski prijenos rezultata u elemente radnika.


Modul Kadrovi (WKA). Unaprijeđen ekran za pregled osoba.

 • Dodani pregled podataka o zapošljavanju
 • Omogućeno zapošljavanje osobe


Ostalo

 • Eksport u u pdf bez korištenja PDF Creatora.
 • Bolja kontrola radnih datoteka
 • Riješen problem maksimiziranja ekrana i blokiranja ALT tipke na Windows 7 platformi
Last Updated on Utorak, 05 Travanj 2011 11:46
 
Novi release - 17.01.2011 PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 17 Siječanj 2011 08:29

Iz mnoštva novosti koje svakodnevno implementiramo u naš software u ovom releasu izdvajamo:

 • Promjene u preuzimanju kompenzacija i cesija u analitičko knjigovodstvo.
  1. Ako postoje vezani računi, program će konta uzimati iz vezanih računa
  2. Tablice za cesije su se, u potpunosti, promijenile. Svi korisnici koji dobiju novu verziju, a imaju iskontirane cesije, trebaju napraviti promjene u tablicama (uz pomoć QIQO djelatnika)
 • Štampanje dokumenata korištenjem Clarion report Writera. Vađenje dokumenata u XML.
 • Unos dokumenata (Račun i Račun otpremnica). Dodan datum dospijeća na ekran. Slično kao kod ulaznih računa. Nudi se: Datum dokumenta + Dani definirani načinom plaćanja. Moguće je promijeniti ponuđeni datum dospijeća.
Last Updated on Utorak, 01 Veljača 2011 07:12
 
Novi release - 02.09.2010 PDF Ispis E-mail
četvrtak, 02 Rujan 2010 11:59

Nekoliko je zanimljivih novosti koje smo pripremili u prgramu a, ovom smo ih prilikom željeli izdvojiti:

 • Knjigovodstvo

Prilikom preuzimanja (kontiranja) osnovnih sredstava u analitičko knjigovodstvo, omogućeno je definiranje postotka iznosa koji se kontira po upisanom pravilu. Omogućuje da se npr. iznos amortizacije knjiži na 2 ili više konta, prema definiranim postocima.

Uvedena kontrola osoba koje smiju raditi u nekoj FIOR blagajni.

 • Plaće

Vezano uz zakonske promjene (dodatni podaci firme i radnika), napravljene izmjene u isplatnim listama (OIB, Adrese,..).

Omogućeno štampanje virmana za plaće po Poreznim ispostavama. Na osnovu žiro računa upisanog u "Poreznu ispostavu".

U skladu s izmjenama u zakonu, napravljena nova evidencijska lista o radu radnika prema pravilniku (na snazi od 01.06.2010. godine).

 • Skladište

Napravljeno generiranje povrata Sitnog inventara. Za sve što je izdano. Na sva ili izabrano Mjesto troška. Za sve artikle ili izabranu klasifikaciju.

Generiranje dokumenata na osnovu stanja zaliha. Omogućeno generiranje samo artikala izabranog dobavljača. Korisno kod vraćanja komisijske robe dobavljaču.

 • Putni nalozi

Novi izvještaj !!! Štampanje vozila. Za izabrane garažne brojeve, izabrane tipove vozila...

 

 
Novi release - 01.03.2010 PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 01 Ožujak 2010 10:38

Iz novog releasea izdvajamo:
- Novi IQ modul - Reklamacije!! Modul služi za unos i praćenje reklamacijskih zapisnika kupaca odnosno reklamacijskih zapisnika dobavljaču.
- Na svakom ekranu dodana je mogućnost uvida (i brzog dodjeljivanja) ovlaštenja koja se na tom ekranu koriste. Detaljnije o ovoj novoj mogućnosti pročitajte u uputi ovdje!

 - Nove klase kalkulacija: KUC - Kupčeva cijena (uzima se cijena iz kupčevih podataka artikla), FAJ - Faktor alternativne jed. mjere (nova klasa u modulu kalkulacije troškova).
- Fakture i predračuni: Štampanje specifikacije materijala za prodajne stavke u Narudžbama kupaca. Omogućeno generiranje dokumenta po specifikaciji
materijala.
- Osnovna sredstva: NOVO !! OSA van upotrebe. Izvještaji po OSA van i/ili u upotrebi.
...
Detaljnije na korisničkim stranicama..

Last Updated on Ponedjeljak, 01 Ožujak 2010 10:43
 
Novi release PDF Ispis E-mail
Utorak, 09 Veljača 2010 07:41

I dalje vrijedno radimo, izdali smo upravo najnoviji release iz kojega izdvajamo:

Analitičko knjigovodstvo:
- Nastavljeno omogućavanje listanja postojećih izvještaja u Excel.

Proizvodnja:
- Pregled i štampanje opterećenja Radnih centara

Prijevoz tereta:
- Štampanje Teretnih listova u Word.
- Pregled raspoloživosti/zauzetosti vozača/vozila.

Izvještaji TRACS:
- Rekapitulacija prometa po Osobama, partnerima i dokumentima
- Rekapitulacija prometa po Osobama i partnerima

Više informacija na Korisničkim stranicama.

Last Updated on Utorak, 09 Veljača 2010 07:43
 
Novosti PDF Ispis E-mail
Utorak, 10 Srpanj 2012 10:27
Modul Šifarnici (WRP):
- Omogućen pregled i unos plovila, vlasnika i motora plovila.
- Dodana mogućnost slanja e-maila za izabrane partnere
(slično kao kod fizičkih osoba).

Modul Blagajna (WRB):
- Omogućeno da računi napravljeni nakon ponoći, u smjeni koja je
počela u prethodnom danu, dođu u računovodstvo, knjigu IRA, PDV,.. u
prethodni dan.

Modul Skladišta (WTS):
- Omogućen unos i fakturiranje Radnih naloga servisa plovila
i vozila.

Modul Faktura i predračuna (WFP):
- Nova tipka u pregledu Čekova/Rata - Masovno dodavanje.
Dodaju se masovno rate po slijedećem pravilu:
-  Način plaćanja upisan je na dokumentu
-  Broj rata uzima se iz načina plaćanja
-  Ukupni iznos dokumenta dijeli se s brojem rata i dobiva se iznos svake
rate.
-  Razlika (zaokruženje) se evidentira na zadnjoj rati
-  Program nudi datum dospijeća dokumenta kao dospijeće prve rate
-  zadnji parametar je dinamika plaćanja rada, s opcijama "mjesečno" ili
"broj dana"

Modul Ulazni računi (WUR):
- Novo !! U grani Izvještaji Ulaznih računa - Ispis Ulaznih računa
koji imaju definirane rate.

Modul Manager (WIQM):
- Omogućeno štampanje opomene na svim jezicima!

Modul Plaća (WPL):
- Novi DNR obrazac!!

Modul Saldakonti (WSK):
- Omogućeno kopiranje tablice za preuzimanje PDV-a po stopama.
- Nova opcija u pregledu temeljnica: Kopiranje temeljnice.
- Punjenje izvoda banke - novi format (IBAN)!!
- Omogućeno vađenje izvještaja "Saldo prometa s početnim
stanjem - SKE14C" u Excel.
- Preuzimanje prometa OSA (Osnovnih sredstava) u Analitičko
knjigovodstvo. U slučajevima kada je period preuzimanja iz dva različita
mjeseca, omogućeno odvajanje temeljnica po mjesecima.
- Preuzimanje prometa FIOR-a (Blagajna - Gotovinske uplate) u
Analitičko knjigovodstvo. U slučajevima kada je period preuzimanja iz dva
različita mjeseca, omogućeno odvajanje temeljnica po mjesecima.
- Preuzimanje prometa Analitičkog knjigovodstva u Glavnu knjigu.
U slučajevima kada je period preuzimanja iz dva različita mjeseca,
omogućeno odvajanje temeljnica po mjesecima.

Modul Izvještaja (WTI):
- Rekapitulacija po partnerima i artiklima (TIERV), nova opcija:
V - Po osobama i artiklima

Modul Kapa Vađenje i punjenje (WKAVAPU):
-Omogućeno Vađenje i Punjenje osoba iz jednog korisnika u drugog.
Zajedno sa svim pripadajućim datotekama.

Ostalo:
- NOVO! Iz svakog pregleda omogućen je eksport podataka u excel.
- Promijenjen je način kreiranja privremenih (temporary) datoteka.
- Dodana datoteka "titule" osoba. I podataka o tituli osoba i
fizičkih osoba.
Last Updated on Petak, 20 Srpanj 2012 17:29
 
Mjenjačnica - Novi IQ modul PDF Ispis E-mail
Petak, 02 Ožujak 2012 14:33

QiQo je napravio novi modul Mjenjačnica, više o istome može se pročitati ovdje.

Last Updated on Petak, 20 Srpanj 2012 17:30
 
Novi release - 27.10.2011 PDF Ispis E-mail
Petak, 28 Listopad 2011 08:36
Modul Šifarnici (WRP):
 • Omogućen unos slijedećih podataka na stranim jezicima:
 1. Elementi Kalkulacije
 2. Konta
 3. Načini plaćanja
 4. Poruke za dokument
 • U ekranu za pregled napomena po kategorijama dodane su nove mogućnosti filtriranja podataka. I Štampanje prikazanih napomena.
Modul Faktura i predračuna (WFP):
 • Mogućnost ispisa bruto težine kroz štampanje u word.
Modul Skladišta (WTS):
 • Generiranje međuskladišnica po izabranom dokumentu. Napravljeno je vezivanje stavaka stvorene Međuskladišnice izlaz sa stavkama polaznog dokumenta.
Modul Izvještaja (WTI):
 • Opcija "Po vašem izboru": Pokazuje sve snimljene defaultne parametre za nekog korisnika. I omogućuje pokretanje programa iz tog pregleda. Olakšava korisniku pronalaženje "njegovih" izvještaja!
Modul Blagajna (WRB):
 • Novo! Omogućeno je dijeljenje narudžbe na više različitih računa (svatko plaća svoje). Na više različitih računa moguće je razdijeliti i količinu iste stavke.
 • Novo! Napravljen je grafički prikaz stolova za unos narudžba! Mogućnost korištenja slike kao podloge za grafički prikaz...
Modul Manager (WIQM):
 • Omogućeno automatsko blokiranje partnera po kategorijama.
Modul Putnih naloga (WPN):
 • Nova klasa koja računa razliku između Završnog i Početnog broja KM na PRL.
Modul Plaća (WPL):
 • Omogućen istovremeni ispis "Liste plaća za banku" za sve banke na koje se isplaćuju plaće.
Modul Saldakonti izvještaji (WSKIZV):
 • Kartica konta - sumarno. Za sve izvještaje u ovoj grani napravljeno je vađenje u Excel.
Ostalo:
 • Dodana mogućnost definiranja globalnog Path-a do foldera za smještaj Word obrazaca. Ovim je omogućeno da u parametre za "štampanje u word" upisujemo samo naziv Word dokumenta - obrasca. A dokumente smjestimo u navedeni folder.
 • Iz pregleda Win dokumenata omogućeno je scaniranje i spremanje dokumenata.

Last Updated on Petak, 20 Srpanj 2012 17:30
 
Novi release - 01.10.2011 PDF Ispis E-mail
Petak, 07 Listopad 2011 11:32
Modul Šifarnici (WRP):
 • Globalni elementi  u TRACS-u. Nova klasa kalkulacije -> GLB.
 • Na podatke partnera dodano polje za unos Standardnog mjesta troška. Upisano mjesto troška nudi se kod unosa razrade   troškova ulaznih računa.
 • Opciono omogućeno da OIB partnera bude obavezan podatak.

Modul Praćenje radnika - poentaža (WRR):
 • - Punjenje Evidencije rada radnika (Poentaža) iz Odluka o godišnjim odmorima (Kadrovi - KAPA).

Modul Manager (WIQM):
 • Grafički prikaz. Izlazni i ulazni računi. Ostali dokumenti.  Rekapitulacija po: Artiklima, Klasifikacijama, Osobama, Državama, Skladištima, Računovodstvenim tipovima, Mjesecima.
 • Grafički prikaz. Zalihe. Rekapitulacija po: Artiklima, Klasifikacijama, Skladištima, Računovodstvenim tipovima.

Modul Putnih naloga (WPN):
 • Na putni nalog dodano polje za unos Radnog naloga/Mjesta troška
 • Na firme putnog naloga dodano polje za unos postotka rasporeda troška
 • Omogućeno preuzimanje u Analitičko knjigovodstvo:          

              a) na Radni nalog/Mjesto troška

              b) raspoređeno po postocima definiranim na firmama


Modul Vađenja i punjenja (WPO):

 • Teretni prijevoz. Punjenje teretnih listova iz Burze Transporta s web-a.


Modul Ulazni računi (WUR):

 • Napravljena veza: Vrsta prometa pošte - Vrsta dokumenta IQ. Kod preuzimanja ulaznog računa iz ulazne pošte, standardno se prikazuje samo pošta povezane Vrste prometa. Opciono se može vidjeti sva ulazna pošta.
 • U pregledu ulaznih računa dodano novo polje "RN/MT". U tom polju se upisuje oznaka '+' ako je napravljena cjelokupna razrada troškova ulaznih računa. Ako je raspoređen samo dio ulaznog računa na RN/MT tada će u novom polju biti oznaka '-'.


Modul Ručni terminal - dokumenti (WRD):

 • NOVI MODUL ZA RUČNI TERMINAL !! Evidencija skladišnih prometa korištenjem Ručnih terminala.


Modul IQ Organizator (WIQO):

 • Grafički prikaz izvršenih radova. Sumarno po projektima. Eksport podataka u Excel.


Modul Šifarnici Libar (WRL):

 • Novo polje "indikator" u datoteci konta. Moguće vrijednosti:

             K - klasa (po defaultu nuditi za sva jednoznamenkasta konta)
             G - grupa (po defaultu nuditi za sva dvoznamenkasta konta)
             Z - zakonski (po defaultu nuditi za sva troznamenkasta konta)
             S - sintetički
             A - analitički (po defaultu nuditi za sva konta s više od 3 znamenke).

Modul Saldakonti (WSK):

 • Odvajanje temeljnica po mjesecima, prilikom preuzimanja podataka za razdoblje veće od jednog mjeseca.
 • Prihodi i troškovi budućih razdoblja. Automatski raspored određenih troškova i prihoda na buduće razdoblje (Troškovi osiguranja i sl.)
 • Masovno vezivanje preuzetih stavki Obračuna PDV-a s postojećim stavkama PDV-a iz ulaznih i izlaznih računa.
 • Preuzimanje iz FIOR-a u Analitičko knjigovodstvo. Omogućeno preuzimanje na Partnera II transkcije.


Modul Saldaokonti izvještaji (WSKIZV):

 • Dospjela/nedospjela dugovanja/potraživanja. Napravljen eksport u Excel.


Modul Osnovna sredstva (WOSA):

 • Osnovna sredstva. Mogućnost praćenja Sitnog inventara po principu mjesečnog obračuna amortizacije.
 • Novi indikator (Sitan inventar)
 • Mogućnost obračuna amortizacije "od tekućeg mjeseca"
 • Masovno dodavanja Sitnog inventara i Osnovnih sredstava.
 • Novi indikator na Amortizacijskim grupama (R-Redovna, U-Ubrzana, I-Interna).
 • Omogućeno knjiženje Internih amortizacija na 2 konta. Iznos koji prelazi Ubrzanu stopu, knjiži se na drugi konto.


Modul Plaća (WPL):

 • Definiranje više računa za istu osobu. Tekući, žiro... Po bankama.
 • Uvedena datoteka RSM osnova koje NE ulaze u pojedinu Vrstu obračuna plaće. Omogućeno odvajanje RSM-ova za rad u inozemstvu od RSM-ova redovnih obračuna.


Modul Kadrovi (WKA):

 • Kreiranje Odluka o godišnjim odmorima (Kadrovi - KAPA) iz Evidencije rada radnika (Poentaža).


Ostalo:

 • Kada na datumskom polju pritisnete slovo:

             J - dobije se jučerašnji datum
             D - dobije se današnji datum
             S - dobije se sutrašnji datum

Last Updated on Petak, 07 Listopad 2011 11:43
 
Novi release - 06.05.2011 PDF Ispis E-mail
Srijeda, 11 Svibanj 2011 10:55
Modul Šifarnici (WRP):
 • Omogućeno punjenje tečajne liste za IKB.
Modul Normativi (WRN):
 • Masovno brisanje komponente u sastavnici artikla.
Modul Plaća (WPL):
 • Novi zakonski izvještaj "ER1 - potvrda o plaći".
 • NOVO !!! Slanje IDD obrasca putem interneta (e-porezna).
Modul Saldakonti (WSK):
 • Omogućeno štampanje i kopiranje kontne tablice obračuna PDV-a.
 • Nova logika definiranja kontnih tablica za Osnovna sredstva. Pravilo je da se, bez upisivanja i nabrajanja konta, mogu definirati kontne tablice. Tada vrijede konta definirana na osnovnom sredstvu.
Modul IQ Organizator (WIQO):
 • NOVO! Grafički prikaza plana projekata. Opterećenje za osobu po projektima i danima.
 • Ugrađena ovlaštenja u IQ Organizator. Kao i ograničenje na gledanje tuđih poziva, obavijesti, planiranih radova, unesenih radova, na unos odgovora i radova pod tuđim imenom.
Last Updated on Srijeda, 11 Svibanj 2011 10:59
 
Obavijest PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 27 Prosinac 2010 07:12
QIQO će sa 01.01.2011. početi usklađivati cjenik vlastitih usluga prema preporuci i prijedlogu cjenika za informatičku djelatnost od strane HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA - Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti (HUP-UIKD).
Last Updated on Subota, 19 Veljača 2011 09:03
 
Nova verzija IQ 4.3.3. - Novosti PDF Ispis E-mail
Utorak, 02 Studeni 2010 11:46

Od brojnih novosti i unapređenja u, novoj verziji IQ 4.3.3., izdvajamo:

Osnovna sredstva NOVO !!!

Inventura osnovnih sredstava korištenjem prijenosnih ručnih terminala !!! Štampanje naljepnica s bar kod šiframa i/ili inventurnim brojevima.

uredjaj

Maloprodaja (POS kasa) NOVO !!!

Kartice za prikupljanje bodova, na osnovu kojih se ostvaruje popust u Maloprodaji.

Skladište NOVO!!!
Štampanje naljepnica iz TRACS dokumenata (primki). Omogućeno vađenje i u XML datoteku. XML datoteka se koristi za kreiranje i štampanje naljepnica s Clarion Report Writer-om. Clarion Report Writer je alat koji služi za crtanje reporta "izvan" aplikacije. U Menu-u STRACS-a (na vrhu) je dodana opcija: Korisnički izvještaji kojom se pokreće program za pregled i izbor izvještaja definiranih s Clarion RW. Ovime je omogućeno štampanje naljepnica bez korištenja "eksternih" programa kao što su WinLabel ili NiceLabel.

Skladište i Prodaja
Dodana mogućnost da se pri unosu svih dokumenata u polju datum nudi današnji datum.

Plaće

 • 1. Rekapitulacije po kolonama (PLE133) i Rekapitulacije po redovima (PLE137). Napravljeno vađenje izvještaja u EXCEL
 • 2. Nova datoteka globalnih parametara sustava. Ima mogućnost dijeljenja podataka između više korisnika. Korisno kod instalacija: - u knjigovodstvenim biroima - korporacija (holdinga) koje vode plaće za više vlastitih firmi


Plan i prodaja
Masovno zatvaranje Narudžbi kupaca (Prodajnih naloga). Za zastarjele naloge kojima je % otvorenosti manji od definiranog.

Last Updated on Utorak, 02 Studeni 2010 12:09
 
Novi release - 27.04.2010 PDF Ispis E-mail
Utorak, 27 Travanj 2010 13:47

Uz ostala poboljšanja izdvajamo:

Novi zakonski izvještaji: 1. Obrazac spomenička renta. 2. Obrazac TZ (obračun članarine turističkoj zajednici).
Napravljena i XML verzija za slanje u poreznu upravo putem interneta.

"Zamjena" stavki nadoknade i potražnje za MRP. Omogućena jednostavna transformacija Nabavnog zahtjeva u Radni nalog. I obratno.
 
Novi MRP Tip planiranja za artikle: P - Period. S brojem dana za Period.
 
Otvorene stavke u Manager modulu. Na svim izvještajima omogućen eksport u Excel.

Novi pregled i izvještaj !!! MRP detalji - sumarno. Pregled artikala koji po MRP detaljima imaju "kašnjenje"
na bilo koji datum manji od upisanog datuma.
 
Novi izvještaj !!! Kašnjenje materijala.

Masovna rekalkulacija Putnih radnih listova.

Last Updated on Srijeda, 05 Svibanj 2010 09:04
 
Obavijest - Mail PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 22 Veljača 2010 11:08
Obaviještavamo cijenjene partnere da nam od jučer ne radi mail(koji se istina i nije puno koristio) Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   te Vas ovim putem obaviještavamo da ga više nismo u mogućnosti pratiti. Hvala na razumijevanju.
Last Updated on Ponedjeljak, 22 Veljača 2010 16:11
 
Novi release verzije IQ 4.3.2. PDF Ispis E-mail
Petak, 22 Siječanj 2010 08:23

Pripremljen je i izdan najnoviji release verzije IQ 4.3.2. koji uz brojne novosti i poboljšanja sadrži nekoliko
važnijih stvari od kojih izdvajamo:


 • 1. Modul Putnih naloga. Novosti. Praćenje Teretnog prometa (Teretni listovi).
  2. Novosti u proizvodnji (tehnologiji). Novi izvještaji. Nove mogućnosti.
  3. Skladište. Interni premještaj po regalima.
  4. Usklađivanje zakonskih obrazaca za plaće s OIB-om.


Detaljnije na Korisničkim stranicama.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >>

Page 4 of 5

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 5 

Banners

Baner

Udaljena podrška


Windows

Download AnyDesk
 
 
Android
Android AnyDesk

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
copyright Quality In Quality Out d.o.o.