Dobrodošli na Quality In Quality Out d.o.o. stranice
Novi release - 01.10.2011 PDF Ispis E-mail
Petak, 07 Listopad 2011 11:32
Modul Šifarnici (WRP):
 • Globalni elementi  u TRACS-u. Nova klasa kalkulacije -> GLB.
 • Na podatke partnera dodano polje za unos Standardnog mjesta troška. Upisano mjesto troška nudi se kod unosa razrade   troškova ulaznih računa.
 • Opciono omogućeno da OIB partnera bude obavezan podatak.

Modul Praćenje radnika - poentaža (WRR):
 • - Punjenje Evidencije rada radnika (Poentaža) iz Odluka o godišnjim odmorima (Kadrovi - KAPA).

Modul Manager (WIQM):
 • Grafički prikaz. Izlazni i ulazni računi. Ostali dokumenti.  Rekapitulacija po: Artiklima, Klasifikacijama, Osobama, Državama, Skladištima, Računovodstvenim tipovima, Mjesecima.
 • Grafički prikaz. Zalihe. Rekapitulacija po: Artiklima, Klasifikacijama, Skladištima, Računovodstvenim tipovima.

Modul Putnih naloga (WPN):
 • Na putni nalog dodano polje za unos Radnog naloga/Mjesta troška
 • Na firme putnog naloga dodano polje za unos postotka rasporeda troška
 • Omogućeno preuzimanje u Analitičko knjigovodstvo:          

              a) na Radni nalog/Mjesto troška

              b) raspoređeno po postocima definiranim na firmama


Modul Vađenja i punjenja (WPO):

 • Teretni prijevoz. Punjenje teretnih listova iz Burze Transporta s web-a.


Modul Ulazni računi (WUR):

 • Napravljena veza: Vrsta prometa pošte - Vrsta dokumenta IQ. Kod preuzimanja ulaznog računa iz ulazne pošte, standardno se prikazuje samo pošta povezane Vrste prometa. Opciono se može vidjeti sva ulazna pošta.
 • U pregledu ulaznih računa dodano novo polje "RN/MT". U tom polju se upisuje oznaka '+' ako je napravljena cjelokupna razrada troškova ulaznih računa. Ako je raspoređen samo dio ulaznog računa na RN/MT tada će u novom polju biti oznaka '-'.


Modul Ručni terminal - dokumenti (WRD):

 • NOVI MODUL ZA RUČNI TERMINAL !! Evidencija skladišnih prometa korištenjem Ručnih terminala.


Modul IQ Organizator (WIQO):

 • Grafički prikaz izvršenih radova. Sumarno po projektima. Eksport podataka u Excel.


Modul Šifarnici Libar (WRL):

 • Novo polje "indikator" u datoteci konta. Moguće vrijednosti:

             K - klasa (po defaultu nuditi za sva jednoznamenkasta konta)
             G - grupa (po defaultu nuditi za sva dvoznamenkasta konta)
             Z - zakonski (po defaultu nuditi za sva troznamenkasta konta)
             S - sintetički
             A - analitički (po defaultu nuditi za sva konta s više od 3 znamenke).

Modul Saldakonti (WSK):

 • Odvajanje temeljnica po mjesecima, prilikom preuzimanja podataka za razdoblje veće od jednog mjeseca.
 • Prihodi i troškovi budućih razdoblja. Automatski raspored određenih troškova i prihoda na buduće razdoblje (Troškovi osiguranja i sl.)
 • Masovno vezivanje preuzetih stavki Obračuna PDV-a s postojećim stavkama PDV-a iz ulaznih i izlaznih računa.
 • Preuzimanje iz FIOR-a u Analitičko knjigovodstvo. Omogućeno preuzimanje na Partnera II transkcije.


Modul Saldaokonti izvještaji (WSKIZV):

 • Dospjela/nedospjela dugovanja/potraživanja. Napravljen eksport u Excel.


Modul Osnovna sredstva (WOSA):

 • Osnovna sredstva. Mogućnost praćenja Sitnog inventara po principu mjesečnog obračuna amortizacije.
 • Novi indikator (Sitan inventar)
 • Mogućnost obračuna amortizacije "od tekućeg mjeseca"
 • Masovno dodavanja Sitnog inventara i Osnovnih sredstava.
 • Novi indikator na Amortizacijskim grupama (R-Redovna, U-Ubrzana, I-Interna).
 • Omogućeno knjiženje Internih amortizacija na 2 konta. Iznos koji prelazi Ubrzanu stopu, knjiži se na drugi konto.


Modul Plaća (WPL):

 • Definiranje više računa za istu osobu. Tekući, žiro... Po bankama.
 • Uvedena datoteka RSM osnova koje NE ulaze u pojedinu Vrstu obračuna plaće. Omogućeno odvajanje RSM-ova za rad u inozemstvu od RSM-ova redovnih obračuna.


Modul Kadrovi (WKA):

 • Kreiranje Odluka o godišnjim odmorima (Kadrovi - KAPA) iz Evidencije rada radnika (Poentaža).


Ostalo:

 • Kada na datumskom polju pritisnete slovo:

             J - dobije se jučerašnji datum
             D - dobije se današnji datum
             S - dobije se sutrašnji datum

Last Updated on Petak, 07 Listopad 2011 11:43
 
Novi release - 07.06.2001 PDF Ispis E-mail
četvrtak, 07 Srpanj 2011 11:36
Izdan je novi release i, kao i uvijek ima jakomnogo zanimljivih i korisnih novosti. Izdvajamo samo neke:
Modul Faktura i predračuna (WFP):
 • Novo u izradi ponude !! Omogućena kalkulacija sastavnice stavke dokumenta.

Modul Normativi (WRN):
 • TRE531 - Štampanje sastavnice artikla. Omogućeno istovremeno štampanje za više izabranih artikala
 • TRE532 - - Štampanje stabla artikla (višenivojska sastavnica). Omogućeno istovremeno štampanje za više izabranih artikala

Modul Izvještaja (WTI):
 • Omogućeno štampanje svih reporta u PDF (bez korištenja PDF Creatora).
 • Omogućeno istovremeno slanje stvorenih PDF izvještaja na email.
 • Rekapitulacija međuskladišnica sumarno po dokumentima.

Modul Ulazni računi (WUR):
 • Štampanje ulaznih računa. Omogućeno vađenje u Excel svih izvještaja u grani TRE24G.

Modul Tehnologija i priprema (WTE):
 • Dodana Cijena u šifarnik operacija (Tehnologija)
 • Dodane nove klase u kalkulaciju troškova operacije:
 1.               CSO - Cijena sata operacije
 2.               CSG - Cijena sata - globalna
 3.               EKO - Element kalkulacije operacije

Modul Šifarnici (WRP):
 • Klasa EAP u ažuriranju elemenata po kalkulaciji. Novi parametri:
 1. U prvi parametar može se upisati: MF. Označava da će se u kalkulaciju uzimati elementi artikla za matičnu firmu.
 2. U zadnji parametar (Datum) može se upisati i slovo: R. Označava da se novi slog dodaje, samo ako se nova vrijednost razlikuje od prethodne.
 • Klasa DOC (Dobavljačeva cijena). Ako se radi o međuskladišnicama, ažuriraju se dobavljačevi podaci za partnera: Matična firma
Modul Knjiga pošte (WKP):
 • Knjiga pošte. Napravljena potvrda prijema pošte.

Modul Saldakonti (WSK):
 • Dodano novo polje u datoteku konta. Zove se "Strana 'uplate' kod vezivanja". Može biti P-Potražna ili D-Dugovna. U zavisnosti od novog polja uvedene su kontrole i standardne vrijednosti prilikom vezivanja stavki.
 • Preuzimanje u Analitičko knjigovodstvo iz TRACS-a. Dodane su nove opcije:
 1. Automatsko povezivanje stavki s istim kontom, partnerom i dokumentom u istoj temeljnici
 2. Automatsko povezivanje stavki s istim kontom, partnerom i dokumentom

Modul Plaća (WPL):
 • Transfer plaća za Splitsku banku i Istarsku Kreditnu Banku.

Ostalo:
 • Pregled nasljednika i prethodnika dokumenta po svim nivoima.
 • Nove kontrole !!!
TRACS - Veza s knjigovodstvomObjava prometa za računovodstvo u TRACS-u. Dodana kontrola da datumi moraju
biti veći od graničnog datuma analitičkog knjigovodstva.
LIBAR - Arhiva i brisanje poslovne godine
Nakon brisanja poslovne godine, automatski se upisuje granični datum za
analitičko knjigovodstvo.
Last Updated on četvrtak, 07 Srpanj 2011 11:47
 
Novi release - 24.03.2011 PDF Ispis E-mail
četvrtak, 24 Ožujak 2011 07:54

Naš se software svakodnevno razvija, iz mnoštva novosti izdvajamo samo neke:

Modul Kalkulacija troškova (WKT). Projekti i troškovnici:

 • Izrada troškovnika (Više nivoa. Dinamička kalkulacija. Kalkulacija materijala,usluga, operacija)
 • Eksport u Excel.
 • Generiranje ponude iz troškovnika
 • Kopiranje/pretvaranje troškovnika u Projekt (Radne listove)
 • Višenivojski pregled Projekta
 • Grafičko planiranje projekata
 • Planiranje osoba po projektima


Modul Plaća (WPL). Značajne promjene u ekranu za pregled elemenata radnika: 1. Prikaz stvorenih obračuna za osobu

 • Dodavanje i ponavljanje obračuna za sve ili jednu osobu
 • Prikaz rezultata obračuna u formi isplatne liste
 • Direktno štampanje isplatne liste
 • Prikaz globalnih podataka
 • Automatski prijenos rezultata u elemente radnika.


Modul Kadrovi (WKA). Unaprijeđen ekran za pregled osoba.

 • Dodani pregled podataka o zapošljavanju
 • Omogućeno zapošljavanje osobe


Ostalo

 • Eksport u u pdf bez korištenja PDF Creatora.
 • Bolja kontrola radnih datoteka
 • Riješen problem maksimiziranja ekrana i blokiranja ALT tipke na Windows 7 platformi
Last Updated on Utorak, 05 Travanj 2011 11:46
 
Novi release - 17.01.2011 PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 17 Siječanj 2011 08:29

Iz mnoštva novosti koje svakodnevno implementiramo u naš software u ovom releasu izdvajamo:

 • Promjene u preuzimanju kompenzacija i cesija u analitičko knjigovodstvo.
  1. Ako postoje vezani računi, program će konta uzimati iz vezanih računa
  2. Tablice za cesije su se, u potpunosti, promijenile. Svi korisnici koji dobiju novu verziju, a imaju iskontirane cesije, trebaju napraviti promjene u tablicama (uz pomoć QIQO djelatnika)
 • Štampanje dokumenata korištenjem Clarion report Writera. Vađenje dokumenata u XML.
 • Unos dokumenata (Račun i Račun otpremnica). Dodan datum dospijeća na ekran. Slično kao kod ulaznih računa. Nudi se: Datum dokumenta + Dani definirani načinom plaćanja. Moguće je promijeniti ponuđeni datum dospijeća.
Last Updated on Utorak, 01 Veljača 2011 07:12
 
Novi release - 02.09.2010 PDF Ispis E-mail
četvrtak, 02 Rujan 2010 11:59

Nekoliko je zanimljivih novosti koje smo pripremili u prgramu a, ovom smo ih prilikom željeli izdvojiti:

 • Knjigovodstvo

Prilikom preuzimanja (kontiranja) osnovnih sredstava u analitičko knjigovodstvo, omogućeno je definiranje postotka iznosa koji se kontira po upisanom pravilu. Omogućuje da se npr. iznos amortizacije knjiži na 2 ili više konta, prema definiranim postocima.

Uvedena kontrola osoba koje smiju raditi u nekoj FIOR blagajni.

 • Plaće

Vezano uz zakonske promjene (dodatni podaci firme i radnika), napravljene izmjene u isplatnim listama (OIB, Adrese,..).

Omogućeno štampanje virmana za plaće po Poreznim ispostavama. Na osnovu žiro računa upisanog u "Poreznu ispostavu".

U skladu s izmjenama u zakonu, napravljena nova evidencijska lista o radu radnika prema pravilniku (na snazi od 01.06.2010. godine).

 • Skladište

Napravljeno generiranje povrata Sitnog inventara. Za sve što je izdano. Na sva ili izabrano Mjesto troška. Za sve artikle ili izabranu klasifikaciju.

Generiranje dokumenata na osnovu stanja zaliha. Omogućeno generiranje samo artikala izabranog dobavljača. Korisno kod vraćanja komisijske robe dobavljaču.

 • Putni nalozi

Novi izvještaj !!! Štampanje vozila. Za izabrane garažne brojeve, izabrane tipove vozila...

 

 
Novi release - 01.03.2010 PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 01 Ožujak 2010 10:38

Iz novog releasea izdvajamo:
- Novi IQ modul - Reklamacije!! Modul služi za unos i praćenje reklamacijskih zapisnika kupaca odnosno reklamacijskih zapisnika dobavljaču.
- Na svakom ekranu dodana je mogućnost uvida (i brzog dodjeljivanja) ovlaštenja koja se na tom ekranu koriste. Detaljnije o ovoj novoj mogućnosti pročitajte u uputi ovdje!

 - Nove klase kalkulacija: KUC - Kupčeva cijena (uzima se cijena iz kupčevih podataka artikla), FAJ - Faktor alternativne jed. mjere (nova klasa u modulu kalkulacije troškova).
- Fakture i predračuni: Štampanje specifikacije materijala za prodajne stavke u Narudžbama kupaca. Omogućeno generiranje dokumenta po specifikaciji
materijala.
- Osnovna sredstva: NOVO !! OSA van upotrebe. Izvještaji po OSA van i/ili u upotrebi.
...
Detaljnije na korisničkim stranicama..

Last Updated on Ponedjeljak, 01 Ožujak 2010 10:43
 
Novi release PDF Ispis E-mail
Utorak, 09 Veljača 2010 07:41

I dalje vrijedno radimo, izdali smo upravo najnoviji release iz kojega izdvajamo:

Analitičko knjigovodstvo:
- Nastavljeno omogućavanje listanja postojećih izvještaja u Excel.

Proizvodnja:
- Pregled i štampanje opterećenja Radnih centara

Prijevoz tereta:
- Štampanje Teretnih listova u Word.
- Pregled raspoloživosti/zauzetosti vozača/vozila.

Izvještaji TRACS:
- Rekapitulacija prometa po Osobama, partnerima i dokumentima
- Rekapitulacija prometa po Osobama i partnerima

Više informacija na Korisničkim stranicama.

Last Updated on Utorak, 09 Veljača 2010 07:43
 
Nova verzija IQ 4.3.2. PDF Ispis E-mail
Petak, 20 Studeni 2009 11:18

Uz dodatne novosti, najvažnija novost ove verzije je mogućnost unosa osobnog identifikacijskog broja (OIB) osobama, fizičkim osobama i partnerima. Parametarski se određuje da li će se na izvještajima štampati matični broj, OIB ili oba. Postoji mogućnost da se stari dokumenti i dalje štampaju samo s prikazom matičnog broja...

 
IQ konferencija - osvrt PDF Ispis E-mail
Petak, 23 Listopad 2009 09:57
Qiqo je u 5.mjesecu ove godine održao IQ Konferenciju, na koju su bili pozvani svi korisnici IQ Software-a, te svi oni koji bi željeli to postati. Konferencija je organizirana s dva cilja. Prvi je cilj svakako bio prezentacija svih novosti i unapređenja programa, koje QiQo svakodnevno ugrađuje u svoj software, a možda svi korisnici nisu sa njima upoznati. Drugi je cilj bio međusobno upoznavanje i druženje, kako QiQo - Korisnici, ali isto tako i Korisnici -Korisnici.
Last Updated on Petak, 23 Listopad 2009 10:08
Više...
 
7.5.2009 PDF Ispis E-mail
Subota, 01 Kolovoz 2009 14:04
 Lansiranje radnih naloga s funkcijama: 1. Analiza potrebnog materijala. 2. Analiza slobodnih kapaciteta 3. Simulacija lansiranja 
 
13.3.2009 PDF Ispis E-mail
Subota, 01 Kolovoz 2009 14:03
Nova verzija IQ programa nalazi se na WEB-u i spremna je za preuzimanje.
 
Novi release - 06.05.2011 PDF Ispis E-mail
Srijeda, 11 Svibanj 2011 10:55
Modul Šifarnici (WRP):
 • Omogućeno punjenje tečajne liste za IKB.
Modul Normativi (WRN):
 • Masovno brisanje komponente u sastavnici artikla.
Modul Plaća (WPL):
 • Novi zakonski izvještaj "ER1 - potvrda o plaći".
 • NOVO !!! Slanje IDD obrasca putem interneta (e-porezna).
Modul Saldakonti (WSK):
 • Omogućeno štampanje i kopiranje kontne tablice obračuna PDV-a.
 • Nova logika definiranja kontnih tablica za Osnovna sredstva. Pravilo je da se, bez upisivanja i nabrajanja konta, mogu definirati kontne tablice. Tada vrijede konta definirana na osnovnom sredstvu.
Modul IQ Organizator (WIQO):
 • NOVO! Grafički prikaza plana projekata. Opterećenje za osobu po projektima i danima.
 • Ugrađena ovlaštenja u IQ Organizator. Kao i ograničenje na gledanje tuđih poziva, obavijesti, planiranih radova, unesenih radova, na unos odgovora i radova pod tuđim imenom.
Last Updated on Srijeda, 11 Svibanj 2011 10:59
 
Obavijest PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 27 Prosinac 2010 07:12
QIQO će sa 01.01.2011. početi usklađivati cjenik vlastitih usluga prema preporuci i prijedlogu cjenika za informatičku djelatnost od strane HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA - Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti (HUP-UIKD).
Last Updated on Subota, 19 Veljača 2011 09:03
 
Nova verzija IQ 4.3.3. - Novosti PDF Ispis E-mail
Utorak, 02 Studeni 2010 11:46

Od brojnih novosti i unapređenja u, novoj verziji IQ 4.3.3., izdvajamo:

Osnovna sredstva NOVO !!!

Inventura osnovnih sredstava korištenjem prijenosnih ručnih terminala !!! Štampanje naljepnica s bar kod šiframa i/ili inventurnim brojevima.

uredjaj

Maloprodaja (POS kasa) NOVO !!!

Kartice za prikupljanje bodova, na osnovu kojih se ostvaruje popust u Maloprodaji.

Skladište NOVO!!!
Štampanje naljepnica iz TRACS dokumenata (primki). Omogućeno vađenje i u XML datoteku. XML datoteka se koristi za kreiranje i štampanje naljepnica s Clarion Report Writer-om. Clarion Report Writer je alat koji služi za crtanje reporta "izvan" aplikacije. U Menu-u STRACS-a (na vrhu) je dodana opcija: Korisnički izvještaji kojom se pokreće program za pregled i izbor izvještaja definiranih s Clarion RW. Ovime je omogućeno štampanje naljepnica bez korištenja "eksternih" programa kao što su WinLabel ili NiceLabel.

Skladište i Prodaja
Dodana mogućnost da se pri unosu svih dokumenata u polju datum nudi današnji datum.

Plaće

 • 1. Rekapitulacije po kolonama (PLE133) i Rekapitulacije po redovima (PLE137). Napravljeno vađenje izvještaja u EXCEL
 • 2. Nova datoteka globalnih parametara sustava. Ima mogućnost dijeljenja podataka između više korisnika. Korisno kod instalacija: - u knjigovodstvenim biroima - korporacija (holdinga) koje vode plaće za više vlastitih firmi


Plan i prodaja
Masovno zatvaranje Narudžbi kupaca (Prodajnih naloga). Za zastarjele naloge kojima je % otvorenosti manji od definiranog.

Last Updated on Utorak, 02 Studeni 2010 12:09
 
Novi release - 27.04.2010 PDF Ispis E-mail
Utorak, 27 Travanj 2010 13:47

Uz ostala poboljšanja izdvajamo:

Novi zakonski izvještaji: 1. Obrazac spomenička renta. 2. Obrazac TZ (obračun članarine turističkoj zajednici).
Napravljena i XML verzija za slanje u poreznu upravo putem interneta.

"Zamjena" stavki nadoknade i potražnje za MRP. Omogućena jednostavna transformacija Nabavnog zahtjeva u Radni nalog. I obratno.
 
Novi MRP Tip planiranja za artikle: P - Period. S brojem dana za Period.
 
Otvorene stavke u Manager modulu. Na svim izvještajima omogućen eksport u Excel.

Novi pregled i izvještaj !!! MRP detalji - sumarno. Pregled artikala koji po MRP detaljima imaju "kašnjenje"
na bilo koji datum manji od upisanog datuma.
 
Novi izvještaj !!! Kašnjenje materijala.

Masovna rekalkulacija Putnih radnih listova.

Last Updated on Srijeda, 05 Svibanj 2010 09:04
 
Obavijest - Mail PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 22 Veljača 2010 11:08
Obaviještavamo cijenjene partnere da nam od jučer ne radi mail(koji se istina i nije puno koristio) Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   te Vas ovim putem obaviještavamo da ga više nismo u mogućnosti pratiti. Hvala na razumijevanju.
Last Updated on Ponedjeljak, 22 Veljača 2010 16:11
 
Novi release verzije IQ 4.3.2. PDF Ispis E-mail
Petak, 22 Siječanj 2010 08:23

Pripremljen je i izdan najnoviji release verzije IQ 4.3.2. koji uz brojne novosti i poboljšanja sadrži nekoliko
važnijih stvari od kojih izdvajamo:


 • 1. Modul Putnih naloga. Novosti. Praćenje Teretnog prometa (Teretni listovi).
  2. Novosti u proizvodnji (tehnologiji). Novi izvještaji. Nove mogućnosti.
  3. Skladište. Interni premještaj po regalima.
  4. Usklađivanje zakonskih obrazaca za plaće s OIB-om.


Detaljnije na Korisničkim stranicama.

 
IQ Update - nova funkcionalnost PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 26 Listopad 2009 08:05
Ugrađena je nova (vjerujemo i vrlo korisna) funkcionalnost u Iq software, automatski update novih verzija. Više i detaljnije možete pročitati  u detaljnim uputama.
Last Updated on Ponedjeljak, 26 Listopad 2009 08:48
 
Nova verzija IQ programa spremna je za instalaciju PDF Ispis E-mail
Petak, 04 Rujan 2009 11:57

Za detalje oko instalacije, javite se u QIQO. Najvažnije novosti:
1. Novi obrazac prijave PDV-a (23%).
2. IPP obrazac za krizni porez na plaće.
Ostale novosti potražite na Korisničkim stranicama.

Last Updated on Petak, 04 Rujan 2009 12:23
 
14.4.2009 PDF Ispis E-mail
Subota, 01 Kolovoz 2009 14:03
NOVO !! U modulu Putnih naloga. Praćenje vozila. Prometna, registracija, tehnički pregled, redovni servisi.. 
 
26.2.2009 PDF Ispis E-mail
Subota, 01 Kolovoz 2009 14:02
NOVO !! Novčani tok 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >>

Page 4 of 5

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 17 

Primajte naše novosti

Upisom na mail-ing listu prihvaćate primati novosti u IQ software-u na Vaš mail.
Zahvaljujemo na upisu u našu mailing listu.

Udaljena podrška

 

copyright Quality In Quality Out d.o.o.